Kombinera räls- och vägtransport hos oss

Idag finns alla möjligheter att skapa mer optimerade och effektiva transporter.

Under flera år har vi utvecklat processer och kompetens kring att kombinera räls och väg för att möta kunders krav på
inte bara på säkra och trygga transporter, utan också transporter som innebär en minskad påverkan på miljön. 
​​​​​​​Det behöver branschen och det behöver framtiden.

​​​​​​​Lasten i fokus och ögonen på bästa vägen

Är du intresserad av en transportpartner som vet vad som krävs för att skicka flytande last, temperaturkänslig last eller last utan förpackningar och emballage på både järnväg och via vanlig väg? Från Söderhamn har vi processer som löser transporter, mellanlandningar, omlastningar över hela landet.

Att arbeta med transport är att kunna förutse oförutsedda händelser. Vi har över 30 års erfarenhet av just det. För oss är en säker transport ett metodiskt arbetssätt där riskbedömning och processer är två av de viktigaste verktygen. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom farligt gods och flytande last, och erbjuder exempelvis körning av bitumen. Det gör att du får förare som har säkerheten i händerna, vet hur viktigt det är att läsa trafikmiljön rätt och följer varenda säkerhetsföreskrift under lastning och lossning. Tillsammans med väloljade processer inom logistik- och vägplanering, där du som kund får dedikerade personer som arbetar med dina transporter gör att du alltid vet hur din transport fortlöper. Det betyder att du får löpande avstämningar, samtidigt som du arbetar med en partner som ligger steget före för att skanna av och analysera trafikläget och framkomlighet, både på järnväg och väg under projektets gång.
​​​​​​​​​​​​​​

Transportlösningar som ökar din konkurrenskraft

För oss handlar det inte bara att se till att din transport når fram i tid och att lasten hanteras korrekt och säkert. Det handlar också om att vara en del av din affär och att bidra med det som vi kan bäst för att öka dina möjligheter att konkurrera. Idag är transporter och leveranser kundvärden som blir allt viktigare, men hur transporterna görs och hur de påverkar vår miljö är en allt större del av företags distributionssätt. Vilka resurser som används, vilka drivmedel och hur utsläpp och påverkan kan minimeras är frågor som varje transportföretag måste kunna svara på. Genom att erbjuda både räls och väg tillsammans med ett medvetet hållbarhets- och miljöarbete så får du möjlighet att vässa din affär tillsammans med oss.