Transportlösningar som ger dig konkurrensfördel

Kombinera räls- och vägtransport hos Josef Lindberg i Sandarne.

Välkommen till ett transportföretag som är specialiserat på transporter med farligt gods, känslig last och last som inte fraktas med emballage eller förpackningar. Idag arbetar vi över hela landet med uppdrag, och är en av få aktörer som kan leverera intermodala transporter. Dessutom hyr vi ut containerchassi och hjälper till med mellanlagring och omlastningar vid behov. Det ger dig en komplett transportpartner. 

Vi erbjuder tank och tankcontainers mellanlagring av kunders produkter samt uthyrning av containers Vi erbjuder tank och tankcontainers mellanlagring av kunders produkter samt uthyrning av containers
Josef Lindberg i Sanarne Ab - Affärsidé

Korrekt och rätt vid varje transport

Högt ställda krav på utförande, upparbetade arbetsprocesser och logistik är grundläggande hygienfaktorer hos oss. Det tillsammans med en nyfikenhet på dina transportbehov och dina krav på hållbarhet är en stor del av vår affärsidé. När du väljer oss får du kvalitet, säkerhet och engagemang på vägen.
Kommunikation innebär för oss att kommunicera internt och externt.Kommunikation innebär för oss att kommunicera internt och externt.
Josef Lindberg i Sanarne Ab - Kommunikation

Kunddialog och dedikerade förare

Välj en leverantör som gärna ligger ett steg före i din transportprocess och som flaggar för risker, utmaningar och möjligheter i god tid. Det får du av oss. Dessutom får du också förare som ser till att förstå din verksamhet och som kontinuerligt arbetar med just dina uppdrag. Det ger trygghet, och det ger resultat.
Josef Lindberg i Sanarne Ab - DokumentJosef Lindberg i Sanarne Ab - Dokument
Josef Lindberg i Sanarne Ab - Dokument

En lång historia i Sandarne

Josef Lindberg i Sandarne är ett transportföretag som sedan 1950-talet erbjudit och utvecklat transporter med utgångspunkt i Gävleborg. Idag är vi ett modernt transportföretag som arbetar med uppdrag i Sverige, Norge och Finland. Josef Lindberg är specialiserat på intermodala transporter och transporter av farligt gods.