Affärsidé

Transportpartner på väg och räls – transporter med hållbarhet.

Sveriges ledande företag för transport av flytande gods; det är målet för oss. På väg, men också på räls, får du en partner som kan hantera nya krav på transporter och erbjuda framtidens lösningar med hjälp av fordon, datasystem, processer och kompetens inom intermodala transporter. Det är ett långsiktigt arbete som pågår varje dag från Söderhamn. Det är också ett målarbete som finns hos oss alla, från att svara i telefon, lasta och lossa eller planera nästa transportuppdrag.

Josef Lindberg i Sanarne Ab - AffärsidéJosef Lindberg i Sanarne Ab - Affärsidé
Josef Lindberg i Sanarne Ab - Affärsidé

I alla led arbetar vi med bemötande, säkerhet och service

Det handlar inte bara att komma fram i rätt tid. För oss handlar det om att optimera, ta ansvar och göra varje delmoment i arbetet så bra som det bara går. Det är detaljer som skapar resultat, och bakom detaljer finns alltid människors engagemang. Josef Linberg i Sandarne har sedan 1950-talet arbetat med trygga och säkra transporter. Idag får du en samarbetspartner som med tank- och containertranporter, mellanlagring och omlastning av kunders produkter och uthyrning av containers och chassi plus linkar löser dina olika transportutmaningar.

Transportlösningar som ger dig en konkurrensfördel i din affär

Transportbranschen är en viktig del av samhället och en avgörande del av många företags möjligheter att kunna leverera till sina kunder. För oss är det avgörande att vara en konkurrensfördel för din affärsidé och kunna stärka ditt erbjudande mot andra företag i din bransch. Det handlar om våra värderingar som berör kompetens, service, kommunikation och förtroende – men också lösningar som möter framtidens krav på hållbarhet. Därför satsar vi på fordon, förare, processer tillsammans med kombinerade transporter på räls och väg.