Hållbarhet

Så här ser hållbarhet ut hos Josef Lindberg

Att minska miljöpåverkan, minska fossila utsläpp och använda mindre naturresurser är ett ansvar vi delar med alla moderna företag idag. Transportbranschen spelar en nyckelroll och omställning pågår. För oss betyder det att vi både arbetar med vårt eget avtryck, samtidigt som vi vill vara en del av lösningen och erbjuda hållbara transporter till våra kunder.  
​​
​​​​​​​Det är ett pussel av olika bitar som både ska ge säkra och trygga transporter och se till att transporten blir så resurssnål som möjligt. Det är ett pussel vi gillar och vill bli bättre på att lägga. Idag satsar vi medvetet på uppdaterade fordon, bränslen, förare, logistik och att kombinera räls- och vägtransporter för att erbjuda allt bättre hållbarhet. 

Allt grundat i vår strävan att vara ett företag i framkant. För att lyckas vill vi vara nyfikna och våga prova, att ständigt driva utveckling. Under åren har det inneburit olika typer av utveckling - från att driva fram digitala lösningar för smart logistik, till att ställa om verksamheten till att transportera på räls, till att testa tidiga versioner av lastbilar drivna på el och etanol. Vi har testat, utvärderat och dragit lärdomar, samtidigt som vi strävat efter att skapa trygga kundresor och leveranssäkerhet. Idag har vi lång erfarenhet av intermodala lösnigar och vi vet att det går att förena ett minskat klimatavtryck med god lönsamhet.

Men hållbarhet omfattar inte bara det miljömässiga perspektivet, utan också det sociala perspektivet. För oss hadlar det om att satsa på vår personal, på kompetensutveckling, arbetsmiljö och jämställdhet. Det handlar också om att göra bra för vår hembygd, Söderhamn. Vi stödjer lokala satsnigar på ökad folkhälsa och minskat socialt utanförskap.

För att vi ska hålla en hög standard i vårt dagliga arbete, så har vi länge satsat på systematiskt arbete i flera perspektiv. Vi använder oss av SQAS som tillhandahåller verktyg för att fastställa kvalitet, säkerhet och miljöledningssystem för transportföretag. De moduler vi har är Transport Service och Tank Cleaning. Vill du läsa mer om vårt systematiska arbete, klicka dig vidare nedan. 

I stort tänker vi att bra dialog, samarbete och goda relationer är våra viktigaste framgångsfaktorer. Vi vill driva hållbar utveckling tillsammans med våra kunder. På det viset vill vi hjälpa dig att konkurrera bättre och nå framgång i dina satsningar på minskat klimatavtryck. Kontakta oss, så berättar vi mer!

Läs mer om vårt systematiska arbete