Kombinera räls- och vägtransport hos oss

Vi är specialister på transport av flytande och farligt gods i tankcontainrar och på bulk.

Vi på Josef Lindberg har lång erfarenhet av att transportera gods med höga krav på säkerhet och kvalitet. Under flera år har vi utvecklat processer och kompetens för att transportera flytande och farligt gods i tankcontainer och på bulk, på räls och väg. Genom att erbjuda intermodala lösningar, kan vi stärka våra kunders konkurrenskraft och bidra till ett minskat klimatavtryck. ​​​​​​​Det behöver branschen och det behöver framtiden.

Josef Lindberg i Sandarne erbjuder:

Transport på väg - Josef Lindberg i SandarneTransport på väg - Josef Lindberg i Sandarne
Transport på väg - Josef Lindberg i Sandarne

Transport på väg

Intermodala transporter - Josef LindbergIntermodala transporter - Josef Lindberg
Intermodala transporter - Josef Lindberg i Sandarne

Intermodala transporter

Tankcontainer - Josef LindbergTankcontainer - Josef Lindberg
Tankcontainer - Josef Lindberg

Tankcontainer

​​​​​​​Smart logistik på räls och väg

Behöver du en transportpartner som vet vad som krävs för att skicka flytande last, temperaturkänslig last eller last utan förpackningar och emballage på både järnväg och via vanlig väg? Vi löser transporter, mellanlandningar, omlastningar över hela landet.

Att arbeta med transport är att kunna förutse oförutsedda händelser. Vi har över 30 års erfarenhet av just det. För oss är en säker transport ett metodiskt arbetssätt där riskbedömning och processer är två av de viktigaste verktygen. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom flytande och farligt gods och erbjuder exempelvis körning av bitumen, tallolja och bäckolja. Det gör att du får förare som har säkerheten i händerna, vet hur viktigt det är att läsa trafikmiljön rätt och följer varenda säkerhetsföreskrift under lastning och lossning. Våra transportledare leder processerna och säkerställer att du som kund alltid vet hur din transport fortlöper. Det betyder att du får löpande avstämningar, samtidigt som du arbetar med en partner som ligger steget före för att skanna av och analysera trafikläget och framkomlighet, både på järnväg och väg under processens gång.

Transportlösningar som ökar din konkurrenskraft

För oss handlar det inte bara att se till att din transport når fram i tid och att lasten hanteras korrekt och säkert. Vi vill utvecklas tillsammans med dig som kund. Och vi har goda erfarenheter av att driva fram digitala lösningar med våra kunder som optimerar och säkerställer deras produktion. Det handlar om att vara en del av din affär och att bidra med det som vi kan bäst för att öka dina möjligheter att konkurrera.

Idag är transporter och leveranser kundvärden som blir allt viktigare, men hur transporterna görs och hur de påverkar vår miljö är en allt mer betydande konkurrensfaktor. Vilka resurser som används, vilka drivmedel och hur utsläpp och påverkan kan minimeras är frågor som varje transportföretag måste kunna svara på. Genom att erbjuda både räls och väg tillsammans med ett medvetet hållbarhets- och miljöarbete så får du möjlighet att vässa din affär i samarbete med oss.

När du behöver en transportör som:

Kan kombinera transporter som går över både väg och järnväg.

Har över 50 års erfarenhet av säkra transporter av flytande och farligt gods i tankcontainer och på bulk.

Vill vara en integrerad del i kunders miljöarbete och utveckling av mer hållbara transporter.

Hjälper till med omlastning och uthyrning av containrar.