Kvalitetspolicy

​​​​​​​Kvalitet byggs i varje detalj

Du ska alltid kunna lita på oss. Varje dag är målet att vara en trygg, pålitlig och lösningsorienterad samarbetspartner för transporter på både väg, räls och kanske till och med båt. En lyckad transport handlar om förberedelser och planering men också om att kunna lösa situationer som uppstår på vägen. Genom att ha rätt människor på rätt plats med rätt kompetens, ser vi till att utföra våra tjänster i rätt tid
och med rätt kvalitet.

Så arbetar vi med kvalitet:

I vårt kvalitetsarbete ska kunden alltid stå i centrum, och det är utifrån den devisen vi förbättrar, effektiviserar och tillsammans med dig som är kund utvecklar tjänster, erbjudanden och oss själva. Bäst på vägen på vägen är en viktig del av kvalitetsarbetet, men vi vill också vara en tillgänglig, ärlig och jordnära partner som förstår din affärsprocess och din verksamhet:
  • Endast acceptera krav som vi har förmåga och möjligheter att uppfylla.
  • Alla våra chaufförer och anlitade leverantörer av tjänster uppträder på ett korrekt och serviceinriktat sätt.
  • Ha en modern och ändamålsenlig maskinpark.
  • Arbeta för att utveckla nya produkter och metoder i samverkan med våra kunder och leverantörer.
  • Aktivt arbete med hanteringen av avvikelser där alla medarbetare är delaktiga i arbetet, såväl egen personal som de leverantörer vi använder för att utföra våra tjänster. Det är viktigt att alla avvikelser dokumenteras och kommuniceras utan dröjsmål till de som är berörda.
  • Initiera och bedriva utbildning av personal och leverantörer så att de har de bästa möjligheterna att utföra sina tjänster i enlighet med vår policy.

Kvalitet på vägen och kvalitet i samarbeten

För oss är ett kvalitetsmål långa och nära samarbeten med både kunder och leverantörer. Vi tror på öppenhet och ärlighet när förväntningar, krav och leverans diskuteras inför uppstart, precis som under arbetets gång. Det innebär i praktiken att du som kund får löpande avstämningar om vad som händer, oavsett vad som händer. Du vet vilka lösningar vi planerar och arbetar för. Detsamma gäller leverantörer där täta samarbeten och gemensam förståelse för kundernas affärer och processer gör att vi blir trygga och pålitliga leverantörer. Det skapar kvalitet.