Miljöpolicy

För en transportbransch med sund utveckling

 Att arbeta med miljöfrågor är en del av vårt ansvar som företag och transportföretag, och idag viktigare än någonsin. För oss är miljöfrågor en del i en effektiv och lönsam affärsverksamhet. Målet är att steg för steg ta oss mot mindre användning av naturresurser. Självklart följer vi lagar och förordningar som rör transportbranschen och transport av farligt gods, men för oss är det bara det första steget. Det behövs mycket mer för att skapa en hållbarare framtid
– och vi ska vara en del i det arbetet.

Så här arbetar vi med miljöförbättringar:


Miljöfrågor är en del av verksamheten hos Josef Lindberg i Sandarne. I varje transportuppdrag, i varje arbetsdag. Det handlar om ett ständigt utvecklingsarbete för att flytta transportbranschen mot hållbarhet. Det är en insats som är självklar för oss, och som också tillför värde för dig som kund. Du får en partner som vill vara del i ditt miljöarbete, och tillsammans hittar vi lösningar som ger effekter i hållbarhet och minskad miljöpåverkan.

För oss handlar det om att testa, utveckla och följa upp resultatet – oavsett om det rör sig om att utveckla nya arbetsprocesser eller titta över hur vi kan minska vår användning av kontorspapper eller biltvättmedel. Det innebär att alla anställda och underleverantörer är med i det arbetet. De har ett ansvar för att följa rutiner och instruktioner, men vi vill också uppmuntra till att ta ett personligt ansvar, så att miljöfrågan blir en naturlig del när vi diskuterar arbetsflöden och det dagliga arbetet.

Vi testar nyutvecklade fordon som till allt större del drivs fossilfritt, vi använder HVO-bränsle och följer utvecklingen med elbilar och nya drivmedel nogrannt. Alla förare är utbildade så att de kör så bränslesnålt som möjligt och vi ser också till att följa förbrukningen via appar och system. 

Vill du veta mer?  

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med miljöfrågor och vad vår miljöpolicy innehåller.