Kommunikation

Vårt viktigaste verktyg för trygga kundresor och säkra leveranser

Transporter med flytande ämnen och farligt gods kräver en förare som i varje stund på vägen, vid lastning och omlastning är närvarande, kunnig och tar ansvar för sin körning och sin omgivning. Det är transporter som bygger på rutiner, protokoll och ett metodiskt arbete för att skapa säkerhet. För att lyckas och få ett 100 procentigt rätt resultat så många gånger som möjligt krävs också​​​​​​​ logistik, planering och kommunikation.

Josef Lindberg i Sanarne Ab - KommunikationJosef Lindberg i Sanarne Ab - Kommunikation
Josef Lindberg i Sanarne Ab - Kommunikation

Transparens, logistik och återkoppling bygger rätta transporter

Kommunikation innebär för oss att kommunicera internt och externt, både mellan anställda, kunder, leverantörer och kommunikation mellan olika datasystem. Att bygga säker logistik bygger på erfarenhet och fingertoppskänsla för vägstrukturer, belastning och trafik på olika vägar, krav på lastning och lossning och framför allt kunskap om din affärsverksamhet och de behov dina transporter har. Att förstå din verksamhet gör att vi kan leverera tryggt, säkert och effektivt. Ny teknik, transportplaneringsystem och processer som stödjer den tjänst du beställer, oavsett om det är tankbil, tankcontainer eller hjälp med mellanlagring, är viktiga beståndsdelar. Att göra 100 procent rätt är målet för oss, men vi vet också att saker händer på vägen i de flesta projekt. När du väljer oss får du en partner som tar ansvar, rapporterar och ser till att det finns lösningar när situationer uppstår. 

Tillsammans skapar vi transportbranschens framtid

För oss är det viktigt att alla som arbetar tillsammans med oss, anställda såväl som underleverantörer, tar ansvar och äger sina arbetsuppgifter. Det bygger på utbildning och kompetens samt en pågående dialog om att allas arbetsinsatser är viktiga och avgörande för ett gott resultat. Att reagera, agera och kommunicera både när saker går som förväntat, men framför allt när situationer uppstår, är av yttersta vikt för oss. Fortbildning och utbildning av all personal för att kunna möta framtidens krav på transportbranschen är en grundläggande förutsättning. Vi vill vara en transportpartner som tillför service, engagemang och värde.